HAKKIMIZDA

 

Projemiz Hakkında

 

Bilinçli Aile Sağlıklı Nesiller Projesi Nedir?

             Bilinçli Aile Sağlıklı Nesiller, temel olarak 0-8 yaş arası çocuk sahibi olan ebeveynlerin çocuğun bütüncül gelişimini destekleyerek–onun iyi halinin korunması hakkında bilinçlendirmeyi esas alan bir projedir.

 

Neden Sağlıklı Nesiller için Bilinçli Aile?

             Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 18. ve 19. maddelerine istinaden çocuğun iyilik halinin korunmasının önem ve gerekliliğini vurgulamak ve projeyle bu hususun hayata geçirilmesi için ebeveynlerin bilinçlendirilmesini üzerinde çalışmaktayız. İnanıyoruz ki ebeveynlerin tutumlarındaki değişim daha sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlayacaktır.

             Projenin amacı;

  • Aileleri bilinçlendirerek 0-8 yaş arası çocukların daha sağlıklı ve güvenli gelişimine katkıda bulunan koruyucu bir ortam hazırlamak,
  • Ailelere psikolojik yardım ve danışmanlık sağlayarak, çocuklarını yetiştirirken karşılaştıkları zorluklar hakkındaki düşünce ve davranışlarında kalıcı değişiklikler oluşturmak
  • Konuyu basın, medya ve eğitim kurumları aracılığıyla gündeme taşıyarak farkındalık yaratmak

hedeflenerek çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

 

Bilinçli Aile Sağlıklı Nesiller Projesinde Neler Yapıyoruz?

             0-8 yaş çocuğa sahip ebeveynlere yönelik eğitim ve seminerlerin yanı sıra grup motivasyon etkinlikleri, ebeveyn çocuk iletişimini pekiştirecek atölyeler ve ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetleri katılımcılara sunulmaktadır.

 

Bilinçli Aile Sağlıklı Nesiller Projesi Ne Zaman Doğdu?

             Eylül 2012 tarihinden beri hayata başlanan proje hâlihazırda devam etmektedir. Bugüne kadar 143 seminerimize 2145 katılımcı katılarak 1874 adet katılım belgesi dağıtıldı.

 

Biz Kimiz, Kimlerleyiz?

             Bernard vanLeer finansal desteği ile Kültür Kenti Vakfı olarak, Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde projeyi ilgili paydaşlarla yürütmekteyiz. Eylül 2015 tarihinden itibaren ortaklık kurduğumuz Esenler Belediyesi ile de projemizin uygulama alanı genişlemiştir.

 

 Bilinçli Aile Sağlıklı Nesiller Projesi Nerede?

             Öncelikle Beyoğlu bölgesinde hayata geçirilen proje sosyo-kültürel benzerlikler göz önünde bulundurularak Esenler bölgesinde de pilot olarak uygulanmaya başlamıştır. Yerel yönetimlerle geliştirilen ortaklıklar aracılığıyla daha geniş katılımcı kitlesine ulaşabilmek için Beyoğlu Semt Konakları ve Esenler Anne Çocuk Kampüsü’nde faaliyetlerimiz gerçekleşmektedir.